Regulamin

 

Regulamin pobytów wczasowych w Albatros SPA & SKI

 

Dyrekcja Albatros SPA & SKI będzie Państwu wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

 • 1
 1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 17.00 a kończy o godz. 10:00 dnia następnego.
 2. W przypadku opóźnienia przyjazdu, względnie wcześniejszego wyjazdu, nie zwraca się należności za utracone świadczenia.
 • 2
 1. Dokonanie rezerwacji oraz wpłata zadatku jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem, jego akceptacją oraz zobowiązaniem się do przestrzegania jego postanowień.
 2. Osoba przybywająca do Albatros SPA&SKI zobowiązana jest do dopełnienia wszelkich formalności związanych z zameldowaniem oraz uiszczeniem opłaty za pobyt i opłaty klimatycznej w recepcji Albatros SPA&SKI w dniu przyjazdu w chwili meldunku.
 3. W celu zameldowania w Albatros SPA&SKI Goście zobowiązani są do okazania w Recepcji dokumentu ze zdjęciem stwierdzającym tożsamość danej osoby. W przypadku odmowy okazania przez Gościa dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego jego tożsamość, Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju. Jednocześnie informujemy, że aby skorzystać ze zniżek dziecięcych należy posiadać dokument tożsamości dziecka.
 4. Gość powinien zapoznać się ze szczegółowymi przepisami organizacyjno-porządkowymi znajdującymi się w pokoju lub na tablicy informacyjnej, a także z regulaminem korzystania z basenu letniego.
 5. Po zajęciu pokoju gość winien zapoznać się z wykazem wyposażenia pokoju. W przypadku stwierdzenia braków, prosimy o zgłoszenie tego faktu w recepcji. Żaden z elementów wyposażenia pokoju nie może być wynoszony z pokoju (oprócz sprzętu plażowego, tj. leżaków, maty plażowej i parawanu).

 

 • 3

 

 1. Gość Albatros SPA & SKI nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 2. Na terenie Albatros SPA & SKI mogą przebywać wyłącznie osoby z ważnym skierowaniem.
 3. Albatros SPA & SKI może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin Albatros SPA & SKI wyrządzając szkodę w mieniu Albatros SPA & SKI , na osobie Gościa, pracowników, osób przebywających albo też w inny sposób zakłócił spokój lub funkcjonowanie Albatros SPA & SKI.
 • W Albatros SPA & SKI między godz. 22.00 a godz. 7.00 obowiązuje zachowanie ciszy. Zachowanie osób korzystających z usług Albatros SPA & SKI nie powinno zakłócić spokoju pobytu innych gości. Albatros SPA & SKI może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która naruszyła tą zasadę bez zwrotu kosztów pobytu.

 

 • 5
 1. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy po godzinie 10.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku gdy Gość opuści pokój po godzinie 10.00 Recepcja naliczy opłatę za wynajem pokoju hotelowego według cen pełnych.

 

 • 6
 1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdzającego Gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej pisemnej dyspozycji Albatros SPA & SKI przechowa te przedmioty przez okres 1 miesiąca, a następnie zostaną zniszczone.
 • 7
 1. Gość powinien zawiadomić recepcję Albatros SPA & SKI o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 2. Albatros SPA & SKI nie odpowiada za zaistniałe na jego terenie wypadki, nie będące następstwem przyczyn wynikających z wadliwej konstrukcji urządzeń i innych przedmiotów stanowiących wyposażenie Albatros SPA & SKI.
 • 8
 1. Albatros SPA & SKI nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zaginione.
 2. Albatros SPA & SKI odpowiada za kosztowności, pieniądze wyłącznie w przypadku złożenia ich do depozytu Albatros SPA & SKI.
 • 9
 1. Każdorazowo Gość opuszczając pokój powinien sprawdzić zamknięcie drzwi. Gość Albatros SPA & SKI ponosi materialną odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenie, działania lub zaniechania, jak również działania osób mu towarzyszących. Należność za szkody zostanie naliczona na miejscu zgodnie ze sporządzona wyceną.
 2. Goście Albatros SPA & SKI zobowiązani są do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.

 

 • 10
 1. W całym obiekcie obowiązuje zakaz palenia tytoniu oprócz miejsc do tego wyznaczonych. Nie stosowanie powyższego skutkuje obciążeniem rachunku Gościa kosztem gruntownego czyszczenia pokoju, w kwocie 300 zł. Prosimy palić tylko w wyznaczonych miejscach.
 • 11
 1. Zabrania się mycia samochodów i rowerów na terenie Albatros SPA & SKI.
 2. Przechowywanie rowerów w pokojach oraz na balkonach jest niedozwolone. W celu przechowania roweru prosimy o kontakt z recepcją.
 • 12
 1. Albatros SPA & SKI udostępnia odpłatnie miejsca parkingowe, ale nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia, straty lub kradzieże. Albatros SPA & SKI nie przyjmuje samochodów ciężarowych oraz autobusów (nie dotyczy grup zorganizowanych).
 • 13
 1. Prosimy o pozostawienie zwierząt w domu. Z przykrością informujemy, że nie przyjmujemy zwierząt w Albatros SPA & SKI.
 • 14
 1. Informujemy, że przy posiłkach podawanych w formie bufetu (stołu szwedzkiego), Gość może konsumować dowolne potrawy i w dowolnej ilości. Natomiast obowiązuje bezwzględny zakaz wynoszenie potraw oraz naczyń i sztućców poza teren sali restauracyjnej ( istnieje możliwość dokupienia kanapek – prosimy o kontakt z recepcją). Albatros SPA & SKI ma prawo odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która naruszyła tą zasadę, bez zwrotu kosztów.
 2.  
 • 15
 1. Rodzice i opiekunowie dzieci zobowiązani są do opieki nad nimi w trakcie pobytu; w szczególności na basenie i w jego pobliżu oraz na placu zabaw.
 2.  
 • 16
 1. Klucz lub kartę od pokoju należy zwrócić w Recepcji w dniu wyjazdu. Za utratę lub zniszczenie karty lub klucza pobierana będzie opłata w wysokości 20PLN – karta i 100PLN – klucz.

 

 • 17
 1. Uprzejmie informujemy, że w obiekcie Albatros SPA & SKI obowiązuje system indywidualnej identyfikacji (SII). Dla wspólnego bezpieczeństwa i komfortu pobytu oraz zagwarantowania i udostępniania jego infrastruktury wyłącznie dla osób posiadających skierowanie na pobyt w Albatrosie wprowadziliśmy system SII.

Oznacza to, że Albatros SPA & SKI jest do dyspozycji wyłącznie osób posiadających takie oznaczenie identyfikacyjne w formie naręcznych pasków. System ten wyklucza możliwość przebywania i korzystania z obiektów przez osoby nieuprawnione. Obowiązuje posiadanie paska identyfikacyjnego przez cały czas pobytu. Jednocześnie informujemy, że utrata, zgubienie lub zniszczenie, a także udostępnienie paska identyfikacyjnego innym osobom uniemożliwi Państwu korzystanie z naszych usług.

 • 18
 1. Warunkiem przyjęcia rezerwacji jest wpłata zadatku w ustalonej wysokości.
 2. Po dokonaniu rezerwacji zadatek nie ulega zwrotowi w przypadku rezygnacji z przyjazdu.

 

 • 19
 1. Informujemy, że podczas pobytu w Albatrosie SPA&SKI mogą być wykonywane zdjęcia na potrzeby promocyjne obiektu (w tym m.in. w celu dokumentacji i informacji na stronie internetowej oraz na profilach na portalach Facebook i Instagram). Jeżeli nie wyrażają Państwo na to zgody, prosimy o wcześniejszą informację. Zdjęcia mogą zawierać wizerunki osób biorących udział w animacjach oraz wizerunki prac dzieci wykonanych podczas zajęć. Brak informacji przekazanej w formie pisemnej lub ustnej do obiektu przed rozpoczęciem pobytu jest równoznaczny ze zgodą na korzystanie przez Albatros SPA & SKI w Jarosławcu ze zdjęć, o których mowa powyżej.

 

 • 20
 1. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu Albatros SPA & SKI może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Albatros SPA & SKI, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Albatros SPA & SKI.

                                                                                                                 Dyrekcja  Albatros SPA & SKI