Albatros SPA & SKI, Jarosławiec
, Jarosławiec
Przyjazd
Wyjazd

Regulamin pobytów rehabilitacyjnych

Regulamin pobytów na turnusach rehabilitacyjnych i zdrowotnych w Albatros SPA & SKI

  1. Strona główna
  2. Regulamin pobytów rehabilitacyjnych

Dyrekcja Albatros SPA & SKI będzie Państwu wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu
niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich
naszych Gości.

§ 1

1. Pokój w Albatros SPA & SKI wynajmowany jest na turnusy 7 lub 14 dniowe.
2.  Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 17.00 a kończy o godz. 10:00 dnia następnego.
3. W przypadku opóźnienia przyjazdu, względnie wcześniejszego wyjazdu, nie zwraca się należności za utracone
świadczenia.

§ 2

1. Rezerwacja pobytu winna nastąpić w formie pisemnej przesłana drogą elektroniczną, faksem lub pocztą.
2. Warunkiem przyjęcia rezerwacji jest wpłata zadatku w ustalonej wysokości oraz przesłanie orzeczenia o
niepełnosprawności w ciągu 7 dni od momentu rezerwacji (orzeczenie nie dotyczy turnusów zdrowotnych). W
przypadku braku orzeczenia o niepełnosprawności będzie doliczony podatek VAT 8%.
3. Po dokonaniu rezerwacji zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z przyjazdu.
4. Pozostałą kwotę za pobyt należy zapłacić przelewem lub przekazem pocztowym na 14 dni przed pobytem lub na
miejscu w chwili zameldowania gotówką.
5. Dokonanie rezerwacji oraz wpłata zadatku jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym
regulaminem, jego akceptacją oraz zobowiązaniem się do przestrzegania jego postanowień.
6. Osoba przybywająca do Albatros SPA&SKI zobowiązana jest do dopełnienia wszelkich formalności
związanych z zameldowaniem oraz uiszczeniem opłaty za pobyt i opłaty klimatycznej w recepcji Albatros
SPA&SKI w dniu przyjazdu w chwili meldunku.
7. W celu zameldowania w Albatros SPA&SKI Goście zobowiązani są do okazania w Recepcji dokumentu ze
zdjęciem stwierdzającym tożsamość danej osoby. W przypadku odmowy okazania przez Gościa dokumentu ze
zdjęciem potwierdzającego jego tożsamość, Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.
Jednocześnie informujemy, że aby skorzystać ze zniżek dziecięcych należy posiadać dokument tożsamości
dziecka.
8. Gość powinien zapoznać się ze szczegółowymi przepisami organizacyjno-porządkowymi znajdującymi się w
pokoju lub na tablicy informacyjnej, a także z regulaminem korzystania z basenu letniego.
9. Po zajęciu pokoju gość winien zapoznać się z wykazem wyposażenia pokoju. W przypadku stwierdzenia braków,
prosimy o zgłoszenie tego faktu w recepcji. Żaden z elementów wyposażenia pokoju nie może być wynoszony z
pokoju (oprócz sprzętu plażowego, tj. leżaków, maty plażowej i parawanu).

10. Wszelkie zmiany dotyczące rezerwacji powinny zostać ustalone pisemnie - mailowo na adres rezerwacja@albatros-jaroslawiec.pl. 

§ 3

1. Gość Albatros SPA & SKI nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który
uiścił należną za pobyt opłatę.
2. Na terenie Albatros SPA & SKI mogą przebywać wyłącznie osoby z ważnym skierowaniem.
3. Albatros SPA & SKI może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył
regulamin Albatros SPA & SKI wyrządzając szkodę w mieniu Albatros SPA & SKI , na osobie Gościa,
pracowników, osób przebywających albo też w inny sposób zakłócił spokój lub funkcjonowanie Albatros SPA &
SKI.

§ 4

1. W Albatros SPA & SKI między godz. 22.00 a godz. 7.00 obowiązuje zachowanie ciszy. Zachowanie osób
korzystających z usług Albatros SPA & SKI nie powinno zakłócić spokoju pobytu innych gości. Albatros SPA & SKI
może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która naruszyła tą zasadę bez zwrotu kosztów pobytu.
2.

§ 5

1. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy po godzinie 10.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W
przypadku gdy Gość opuści pokój po godzinie 10.00 Recepcja naliczy opłatę za wynajem pokoju hotelowego
według cen pełnych.

§ 6

1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdzającego Gościa będą odesłane na jego koszt,
na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej pisemnej dyspozycji Albatros SPA & SKI
przechowa te przedmioty przez okres 1 miesiąca, a następnie zostaną zniszczone.

§ 7

1. Gość powinien zawiadomić recepcję Albatros SPA & SKI o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
2. Albatros SPA & SKI nie odpowiada za zaistniałe na jego terenie wypadki, nie będące następstwem przyczyn
wynikających z wadliwej konstrukcji urządzeń i innych przedmiotów stanowiących wyposażenie Albatros SPA &
SKI.

§ 8

1. Albatros SPA & SKI nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zaginione.
2. Albatros SPA & SKI odpowiada za kosztowności, pieniądze wyłącznie w przypadku złożenia ich do depozytu
Albatros SPA & SKI.

§ 9

1. Każdorazowo Gość opuszczając pokój powinien sprawdzić zamknięcie drzwi. Gość Albatros SPA & SKI ponosi
materialną odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenie, działania lub zaniechania, jak również działania
osób mu towarzyszących. Należność za szkody zostanie naliczona na miejscu zgodnie ze sporządzona wyceną.
3. Na terenie Albatros SPA & SKI nie wolno przetrzymywać przedmiotów łatwopalnych, żrących, wybuchowych, oraz
innych niebezpiecznych przedmiotów.
4. Goście Albatros SPA & SKI zobowiązani są do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.

§ 10

1. W całym obiekcie obowiązuje zakaz palenia tytoniu oprócz miejsc do tego wyznaczonych. Nie stosowanie
powyższego skutkuje obciążeniem rachunku Gościa kosztem gruntownego czyszczenia pokoju, w kwocie 300 zł.
Prosimy palić tylko w wyznaczonych miejscach.
§ 11

1. Przechowywanie rowerów w pokojach oraz na balkonach jest niedozwolone. W celu przechowania roweru prosimy
o kontakt z recepcją.

§ 12

1. Albatros SPA & SKI udostępnia odpłatnie miejsca parkingowe, ale nie bierze odpowiedzialności za ewentualne
uszkodzenia, straty lub kradzieże. Albatros SPA & SKI nie przyjmuje samochodów ciężarowych oraz autobusów
(nie dotyczy grup zorganizowanych). Poza miesiącami czerwiec, lipiec, sierpień miejsca parkingowe – gratis.

§ 13

1. Prosimy o pozostawienie zwierząt w domu. Z przykrością informujemy, że nie przyjmujemy zwierząt w Albatros
SPA & SKI.

§ 14

1. Informujemy, że przy posiłkach podawanych w formie bufetu (stołu szwedzkiego), Gość może
konsumować dowolne potrawy i w dowolnej ilości. Natomiast obowiązuje bezwzględny zakaz wynoszenie
potraw oraz naczyń i sztućców poza teren sali restauracyjnej ( istnieje możliwość dokupienia kanapek –
prosimy o kontakt z recepcją). Albatros SPA & SKI ma prawo odmówić dalszego świadczenia usług osobie,
która naruszyła tą zasadę, bez zwrotu kosztów.
§ 15

1. Rodzice i opiekunowie dzieci zobowiązani są do opieki nad nimi w trakcie pobytu; w szczególności na basenie i w
jego pobliżu oraz na placu zabaw.

§ 16

1. Klucz lub kartę od pokoju należy zwrócić w Recepcji w dniu wyjazdu. Za utratę lub zniszczenie karty lub klucza

pobierana będzie opłata w wysokości 20PLN – karta i 100PLN – klucz.
§ 17

1. Uprzejmie informujemy, że w obiekcie Albatros SPA & SKI obowiązuje system indywidualnej identyfikacji (SII). Dla
wspólnego bezpieczeństwa i komfortu pobytu oraz zagwarantowania i udostępniania jego infrastruktury wyłącznie
dla osób posiadających skierowanie na pobyt w Albatrosie wprowadziliśmy system SII.
Oznacza to, że Albatros SPA & SKI jest do dyspozycji wyłącznie osób posiadających takie oznaczenie
identyfikacyjne w formie naręcznych pasków. System ten wyklucza możliwość przebywania i korzystania z
obiektów przez osoby nieuprawnione. Obowiązuje posiadanie paska identyfikacyjnego przez cały czas pobytu.
Jednocześnie informujemy, że utrata, zgubienie lub zniszczenie, a także udostępnienie paska identyfikacyjnego
innym osobom uniemożliwi Państwu korzystanie z naszych usług.
§ 18

1. W przypadku zbyt małej ilości osób na turnusie rehabilitacyjnym, organizator zastrzega sobie prawo odwołania
turnusu.
§ 19

1. Informujemy, że podczas pobytu w Albatrosie SPA&SKI mogą być wykonywane zdjęcia na potrzeby promocyjne
obiektu (w tym m.in. w celu dokumentacji i informacji na stronie internetowej oraz na profilach na portalach
Facebook i Instagram). Jeżeli nie wyrażają Państwo na to zgody, prosimy o wcześniejszą informację. Zdjęcia
mogą zawierać wizerunki osób biorących udział w animacjach oraz wizerunki prac dzieci wykonanych podczas
zajęć. Brak informacji przekazanej w formie pisemnej lub ustnej do obiektu przed rozpoczęciem pobytu jest
równoznaczny ze zgodą na korzystanie przez Albatros SPA & SKI w Jarosławcu ze zdjęć, o których mowa
powyżej. 

§ 20

1. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu Albatros SPA & SKI może odmówić dalszego świadczenia usług
osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Albatros
SPA & SKI, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Albatros
SPA & SKI.

2. W trosce o Państwa bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo naszego personelu obowiązkowe jest noszenie maseczek zasłaniających usta i nos w pomieszczeniach ogólnodstępnych. Zastrzegamy sobie prawo nie wpuszczenia na salę restauracyjną osoby, która odmawia założenia maseczki ochronnej. 

3. W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją spowodowaną epidemią COVID-19, korzystanie z niektórych z powyższych udogodnień może być ograniczone lub całkowicie uniemożliwione za sprawą obowiązujących zaleceń i restrykcji wprowadzanych rozporządzeniami Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

 

Albatros SPA & SKI nie bierze odpowiedzialności za brak możliwości udostępnienia Gościom poszczególnych stref - reklamacje oraz rezygnacje z pobytu nie będą z tego tytułu rozpatrywane.

 


Dyrekcja
Albatros SPA & SKI

Jarosławiec, 05.01.2021

Albatros SPA & SKI
76-107 Jarosławiec, ul. Uzdrowiskowa 3

Tel. 503 037 729
www.albatros-jaroslawiec.pl

ul. Uzdrowiskowa 3
76-107 Jarosławiec, Polska

Zobacz na mapie

Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Serwis wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.
Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez REMAX Ryszard Piechowski Spółka Komandytowa, Uzdrowiskowa 3, 76-107, Jarosławiec Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). Zmiany ustawień plików cookies możesz dokonać w ustawieniach.

Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane